19.11.12.0 (GeoMIR5 5.2.0.86, CAD-Modul 1.0.19.1112)


GeoMIR*Desktop CAD modul - Novo


Prepravljen i proširen je način preuzimanja slike sa Geoportala. Novost je mogućnost odabira razlučivosti slike te ispis u PNG datoteku.


GeoMIR*Desktop CAD modul - Ispravljeno


Loša kvaliteta slike preuzete sa Geoportala u nekim slučajevima

Učitavanje koordinata iz datoteke, kada je razdjelnik TAB
19.10.31.0 (GeoMIR5 5.2.0.84, CAD-Modul 1.0.19.1031)


GeoMIR*Desktop CAD modul - Novo


Promjena u izbornicima - "DKP-GML" je raspodijeljen u "DGE Grafika" i "DGE knjižno".

Unos posjednika u MTEXT sa indikacijama i pomakom.

Uvođenje pojma predmetnih čestica kao podloge za razne odabire.

Izrada pisama i potpisne liste odabirom čestica - Sučelje za automatiziranu izradu pisama, primjerice poziva i potpisnih lista (Videinstrukcije: https://youtu.be/71gtCB757Wk)

Prepravljen i proširen je način preuzimanja slike sa Geoportala. Područje je sada moguće odrediti na dva načina  (Videinstrukcije: https://youtu.be/Q30nM7msIFc):

  1. direktnim unosom vrhova četverokuta - kao i do sada, no sada ne mora biti kvadrat već proizvoljni četverokut
  2. unosom poligona područja zahvata - softver će popuniti područje rasterom manjih kvadratičnih slika proizvoljne veličine.

Ispis DGE točaka u CSV datoteku - dodatni podaci za sve točke iz popisa i opcija za ispis bez podataka E0 i N0.


GeoMIR*Desktop CAD modul - Ispravljeno


Podizanje crteža iz 2D u 3D

Visina voda unosom dubine, kada je visina voda jednaka nuli umjesto prazna.

Prepravljena naredba za prenumeraciju DGU točaka.

Učitavanje točaka iz datoteke, kada se nalaze specijani karakteri tipa TAB.


Općenito


Napravljeni Toolbari sa GeoMIR naredbama.
19.09.03.0 (GeoMIR5 5.2.0.84, CAD-Modul 1.0.19.0903)


GeoMIR*Desktop CAD modul - Novo


Kontrola kvalitete crteža spajanjem na SDGE servis i detaljan prikaz rezultata kontrole u crtež u jednom koraku (Videinstrukcije: https://youtu.be/RP7Y1dVg8cc)

Zakretanje crteža u Layoutu prema unosu referentnih točaka uz zakretanje simbola za sjever.

Podaci kućnih brojeva - odabir postojećeg kućnog broja i pohrana atributa Šifra ulice (S_U) i Šifra naselja (S_N) za unos novih


GeoMIR*Desktop CAD modul - Ispravljeno


Usklađivanje učitavanja GML datoteke sa promjenama u sustavu.

Usklađivanje predloška G5_DGE19.DWT sa promjenama u sustavu.

Posjedovni list za KČ - usklađeno sa strukturom GML-a i službenim izgledom ispisa.

Prijavni list za katastar - popis posjednika se sortira prema broju posjedovnog lista

Prijavni list za katastar - veza sa ZK česticama i ulošcima

Odabir grafičkog prikaza - preuzima se posljednji datum unosa umjesto trenutnog.

Prikazivanje formulara - provjera vidljivosti, ako su "zapeli" na trenutno nedostupnom zaslonu.

Unos bloka kućnog broja - pri unosu određuje se zakret, koji se potom upisuje u blok, zajedno sa pohranjenim Šifra ulice (S_U) i Šifra naselja (S_N) atributima.19.06.29.0 (GeoMIR5 5.2.0.84, CAD-Modul 1.0.19.0629)


GeoMIR5 - Ispravljeno:


Izjednačenje slobodne mreže - unos podataka ručno i specijalni slučajevi izjednačenja

Učitavanje LandXML datoteke s mjerenim podacima - nadopunjeno


GeoMIR*Desktop CAD modul - Novo


Učitavanje DOF2018 sa WMS servisa Geoportala.

Zamjena vrijednosti BROJ <-> BROJ_U_ELABORATU u bloku "tocke".

Vizualiziranje kote terena+voda odabirom bloka "tocka" sa kotom terena i unosom dubine voda.


GeoMIR*Desktop CAD modul - Ispravljeno


Usklađivanje učitavanja GML datoteke sa promjenama u sustavu.

Prerađen je predložak G5_DGE19.DWT kako se izbjegla pogreška „Učitani DXF ima pogrešan CODEPAGE (mora biti ANSI_1250)“.

Kosa odmjeranja se crtaju u sloj "sit_kontrolna_odmjeranja_koso".


Općenito


Instalacija GeoMIR*Desktop podržava nedavno objavljene ActCAD 2020 i ZWCAD 202019.05.07.0 (GeoMIR5 5.2.0.82, CAD-Modul 1.0.19.0507)


GeoMIR*Desktop CAD modul - Novo


Naredbe za unos broja ZK i KT čestica, uz još neke varijante.

Prikaz brojeva ZK čestica prema Tehničkim specifikacijama za geodetske elaborate.


GeoMIR*Desktop CAD modul - Ispravljeno


Iskaz površina - ispravna površina ispod PMP-a.19.04.05.0 (GeoMIR5 5.2.0.82, CAD-Modul 1.0.19.0405)


GeoMIR*Desktop CAD modul - Novo


Izrada bokocrta iz situacije - idealno za prikaz pročelja zgrade, mosta te ostalih građevina.

Urešivanje atributa DGE točaka - jedna naredba koja obuhvaća razne unose i ažuriranja atributa točaka

Brisanje elemenata crteža određene Katastarske općine.


GeoMIR*Desktop CAD modul - Ispravljeno


Ispis DGE točaka u CSV - ispisati samo točke za održavanje, odabir kvačicom.

Razna "nevidljiva" poboljšanja i usklađenja.

Identifikacije ZK čestica - ispis glavne knjige.19.02.01.0 (GeoMIR5 5.2.0.82, CAD-Modul 1.0.19.0201)


GeoMIR5 - Ispravljeno:


Računanje detaljnih točaka - odabir grupe točaka za stajalište

Formula za dozvoljena odstupanja pri računanju vlakova


GeoMIR*Desktop CAD modul - Novo


DGE Točke: - vizualiziranje kota terena iz DGE točaka blokom "80101-1" u sloju "vsit_kote". Visina mora biti sadržana u atributu "VISINA" DGE točke.

Crtanje linijskih objekata - prikazivanje simbolima umjesto tipom linije

Identifikacije ZK čestica odabirom katastarskih čestica iz crteža a na temelju knjižnih podataka iz GML-a. Ispis je u Excel datoteku i MTEXT uz broj čestice.

Naredba za uključivanje 'ON' svih slojeva - naredba uključuje (ne odmrzava) sve slojeve i postavlja sloj '0' kao trenutni

Tema kodiranja prema specifikacijama za SDGE je postavljena na internet stranice


GeoMIR*Desktop CAD modul - Ispravljeno


Učitavanje GML datoteka - usklađenje sa novim formatima GML datoteka

Izrada prijavnog lista - Nove opcije pri stvaranju novog stanja za prijavu.

Ispis prijavnog lista i iskaza površina u Excel - ponovo uveden predložak u A3 formatu te prijave bez novog stanja.

Popis posjednika - ispravljen ispis djelova čestica.

Određivanje predložaka za Word i Excel - prošireno za nove predloške. Napomena - predlošcima za Excel (prijavni list i iskaz površina) su promjenjena imena, te će ih biti potrebno ovom naredbom redefinirati.

Naredba za vidljivost slojeva prema grafičkom prikazu je prepravljena.

Izrada skice mreže prema Zbirci kartografskih znakova - kada je za računanje mreže korišten GeoMIR5.

Određene promjere u predlošku (Drawing template).18.11.04.0 (GeoMIR5 5.2.0.80, CAD-Modul 1.0.18.1103)


GeoMIR*Desktop CAD modul - Novo


DGE Točke:

- prihvaćanje DKP točaka: prebacivanje u zamijenjeno i stvaranje u novo s istim atributima

- ažuriranje koordinata točaka u atributima, odnosno brisanje po želji ako je nastanak "1" ili "2"

- brisanje visine terena

- slojevi, tipovi linija i multilinija za vodove u predlošku

- određivanje točaka voda, odabirom točaka ili polilinije koja ih povezuje

- detektirane točke voda - odabirom dvije DT

- detektirane točke voda - dubinom voda

- detektirane točke voda - automatski

Ispis načina uporabe čestice u blok


GeoMIR*Desktop CAD modul - Ispravljeno


Učitavanje GML datoteka - usklađenje sa novim formatima GML datoteka

Stvaranje kopije linijskih objekata - potrebno za izradu po tehn.spec. SDGE, kada je situacija istovremeno dio DKP-a

Signature - tip linije u simbole - ubačene su neke nove definicije linijskih elemenata

Prilagodbe specifične za ZWCAD18.10.08.0 (GeoMIR5 5.2.0.80, CAD-Modul 1.0.18.1008)


G5 modul za ActCAD - Novo


Priprema za plotanje (popunjavanje varijabli iz knjižnih podataka, izoliranje slojeva, zoom u omjeru) iz layouta prema grafičkom prikazu

Učitavanje DOF 2017 sa Geoportala

Odmrzavanje/zamrzavanje slojeva ovisno o željenom grafičkom prikazu

Preračunavanje geometrije elemenata na CM - LINE, LWPOLYLINE i BLOCK-INSERT elemenata crteža


G5 modul za ActCAD - Ispravljeno


Učitavanje GML datoteka - usklađenje sa novim formatima GML datoteka

Učitavanje točaka (iz GeoMIR5 predmeta ili datoteke) u SDGE okruženju, učitane točke se učitavaju prema propisima u blok "tocke"

Unos centroida za vrste zgrada i načina korištenja zemljišta - upotpunjeni podaci

Ispis posjedovnog lista u Word
18.09.23.0 (GeoMIR5 5.2.0.80, CAD-Modul 1.0.18.0923)


G5 modul za ActCAD - Novo


Provjera sadržaja - još u razvoju, biti će interna kontrola kvalitete

Automatsko stvaranje DXF datoteke za SDGE

Dijeljenje linije pomoću druge linije na dvije decimale

Pretvaranje odabranih LWPOLYLINE elemenata u LINE

Crtanje na CM, čak i pri prostoručnom crtanju


G5 modul za ActCAD - Ispravljeno:


Učitavanje GML-a - došlo je do promjena u organizaciji podataka

Izrada prijavnog lista - usaglašeno sa predloškom SDGE

Stvaranje DGU točaka - pamti se posljednji korišten broj točke

Vidljivost slojeva - tematski

Promjena atributa DGU točkama

Promjena slojeva LINE elementima, do sada je bilo moguće samo LWPOLYLINE elementima

Novi slojevi za promjene

Popravke i poboljšanja na predlošku (template)18.09.13.0 (GeoMIR5 5.2.0.80, CAD-Modul 1.0.18.0912)


GeoMIR5 - Ispravljeno:


Određivanje tipa linije za linijske objekte teme kodiranja

Novi format zapisa instrumenata "LandXML" - standard koji koristi sve više proizvođača instrumenata

Manje promjene prema potrebama Austrijskog tržišta


G5 modul za ActCAD - Novo


Prilagodba tehničkim specifikacijama za izradu digitalnog katastarskog elaborata

Izrada prijavnog lista samo sa podacima starog stanja

Učitavanje DGU točaka iz CSV datoteke

Promjena slojeva odabranim elementima crteža


G5 modul za ActCAD - Ispravljeno:


Unos novih DGU točaka (blok "tocke") u crtež

Učitavanje GML-a cijele katastarske općine

Izrada DMR-a, ispravljena pogreška prikaza 3D linija

Manje popravke i poboljšanja18.01.25.0 (GeoMIR5 5.2.0.71, CAD-Modul 1.0.18.0502)


G5 modul za ActCAD - Novo


Izrada prijavnog lista i iskaza površina

Ispis posjednika i uporabe u MTEXT u jednom koraku naredbom "Posjednici i uporaba KČ u MTEXT"


G5 modul za ActCAD - Ispravljeno:


Raspored padajućih izbornika - ispis DGU točaka je prebačen u izbornik "DGU Točke"


17.12.27.0 (GeoMIR5 5.2.0.71, CAD-Modul 1.0.17.1227)


GeoMIR5 - Ispravljeno:


Prikaz K obrasca pri slijepim visinskim vlakovima

Manje interne ispravke


G5 modul za ActCAD - Novo:


Prikaz površina iz GML-a (atributna i grafička) za odabrane kat. čestice

Pretvaranje SVIH brojeva čestica iz DKP "kc" blokova u MTEXT prema Zbirci iz 2011

Apscisno odmjeranje


G5 modul za ActCAD - Ispravljeno i/ili prerađeno:


Prerađen formular "Geoportal DGU" - nove opcije su preuzimanje DOF 2014/16, te pristup vjerodajnicom

Učitavanje GML datoteka - napravljena opcija za učitavanje GML-a u postojeće stanje

Izgled detaljnih i DGU točaka - bolja integracija za olakšavanje crtanja

Prenumeracija DGU točaka

Učitavanje GML datoteka - provjera ispravnosti GML datoteka17.10.15.0 (GeoMIR5 5.2.0.66, CAD-Modul 1.0.17.1015)


G5 modul za ActCAD - Ispravljeno:


Manje interne ispravke17.09.03.0 (GeoMIR5 5.2.0.66, CAD-Modul 1.0.17.0903)


GeoMIR5 - Ispravljeno:


Manje interne ispravke.


G5 modul za ActCAD - Ispravljeno:


Ispuna zgrada prema Zbirci kartografskih znakova - neke boje su ispravljene.

Definiranje i iscrtavanje profila - u nekim posebnim slučajevima dolazilo je do prekida izvršavanja.17.08.10.0 (GeoMIR5 5.2.0.65, CAD-Modul 1.0.17.0810)


GeoMIR5 - Novo:


Kodirani objekti - ispis koda objekta u atribut simbola


G5 modul za ActCAD - Novo:


Parametri ispisa u GML datoteke

Izoliranje novih GML podataka - priprema za ispis u GML datoteke

Ispis DGU točaka u GML datoteku

Izrada okvira - prerada formulara za izradu okvira

Prikaz detaljnih listova - elementima LWPOLYLINE i TEXT u zasebnom sloju


G5 modul za ActCAD - Ispravljeno:


Ispis DGU točaka u Excel - decimalna točka pri ispisu koordinata, neovisno o postavkama računala


Općenito


Instalacija GeoMIR*Desktop podržava najnoviju verziju ActCAD-a 2018 8.417.06.12.0 (GeoMIR5 5.2.0.64, CAD-Modul 1.0.17.0612)


GeoMIR5 - Novo:


Učitavanje koordinata - maska za točke s dvije visine

Grupiranje detaljnih točaka - grupiranje kodovima

Visina H2 detaljnih točaka direktnim unosom visinske razlike

Mjerilo 1:750 pri stvaranju objekata iz kodova


G5 modul za ActCAD - Novo:


MS Office povezivanje - izrada popisa posjednika i ispis DGU točaka

Izrada šrafura ispunjenja zgrada

Promjene na atributima blokova - vidljivost, visina teksta, boja, sadržaj atributa u tekst

Linijski objekti - signature (zid, ograda) - tip linije u simbole: popratni simboli umjesto tipova linija

DGU Zbirka / Linije - građevine: suhozidi, uski i široki

DGU Zbirka / Simboli - građevine: ulaz


G5 modul za ActCAD - Ispravljeno:


Učitavanje koordinata iz G5 predmeta - točke sa dvije visine

Visine raznih tekstova, prema savjetima korisnika

Boje šrafura ispunjenja zgrada

Slojnice - pretvaranje u Spline elemente


Općenito


"Datoteke za lakši početak" pri instalaciji - novi predmet i tema kodiranja "DKP1000"17.05.03.0 (GeoMIR5 5.2.0.62, CAD-Modul 1.0.17.0503)


GeoMIR5 - Ispravljeno:


Smrzavanje programa pri ubacivanje točaka iz međuspremnika i iz ActCAD-a:


G5 modul za ActCAD - Novo:


Dvije DT -> jedna DT s dvije visine

DKP - Vrsta uporabe katastarske čestice

Odabir elemenata crteža prethodnim označavanjem (PICKFIRST) pri nekim naredbama


G5 modul za ActCAD - Ispravljeno:


Učitavanje ZIP GML datoteke - prepoznavanje posjednika čestica

Ispis DGU točaka - ispis visine voda ( druge visine )

Ispis točaka u datoteku - ispis visine voda ( druge visine )

Raspoznavanje atributa - vrijednost najniže moguće nadmorske visine


Općenito


Unaprijeđen postupak instalacije03.04.2017 (GeoMIR5 5.2.0.60, CAD-Modul 1.0.17.0403)


GeoMIR5 - Novo:


Povezivanje grupe izvještaja u jedan


G5 modul za ActCAD - Novo:


Digitalni katastarski plan (DKP) kao osnova za izradu grafičkog djela Geodetskog projekta - ugrađene su sve naredbe i predlošci kako bi se pojednostavilo i ubrzalo crtanje elaborata prema strukturi DKP-a.

Jedinice za skaliranje insertiranih elemenata - Metri, centimetri, milimetri...ActCAD nema taj parametar unutar UNITS naredbe


G5 modul za ActCAD - Ispravljeno:


Stvaranje DGU točaka - način stvaranja točaka je prepravljen (sloj atributa i unos početnog broja)

Raspored padajućih izbornikaIzdanje 5.2.0.57 od 01.03.2017


GeoMIR5 - Ispravljeno:


Pristup datoteci za pomoć

Manja interna poboljšanja


G5 modul za ActCAD - Novo:


Učitavanje slike (DOF, HOK, TK25) direktno sa Geoportala

Učitavanje posjednika iz GML datoteke odabirom broja čestice

Ubacivanje broja indikacije

Ubacivanje znakova pripadnosti i poništenja u crtež

Smjer nitnog križa (crosshair) prema odabranom elementu

Spajanje elemenata na odabranu poliliniju

Boja atributa broja točke

Frontovi odabirom grafičkih elemenata - linije i polylinije

Pozivanje "Uputa za rad" kroz izbornik GeoMIR

Novo mjerilo 1:750


G5 modul za ActCAD - Ispravljeno:


Stvaranje DGU točaka - način stvaranja točaka je prepravljen (sloj atributa i unos početnog broja)

Ispravljeno crtanje nasipa i pokosa s rapoznatljivim dnom

Raspored padajućih izbornika


Izdanje 5.2.0.55 od 26.01.2017


GeoMIR5 - Ispravljeno:


Manja interna poboljšanja

Novi format zapisa totalne stanice - Stonex R2L+ (MES)


G5 modul za ActCAD - Novo:


Napravljene inačice modula za ActCAD 2017 - 32bit i 64bit

Zamjena blokova istima - poboljšana verzija ATTREDEF naredbe

Stvaranje predloška iz trenutnog crteža

Ispis točaka u datoteku - moguće je odrediti graničnik (znak koji odvaja stupce)

Prikaz dvostruke visine točaka vodova

Prikaz visinske skale kod profila


G5 modul za ActCAD - Ispravljeno:


Kodirani objekti - spajanje sa prvom točkom - ispravljeno

Kodirani objekti - prikaz tipova linija pri iscrtavanju polilinija - ispravljenoIzdanje 5.1.0.54 od 30.11.2016


GeoMIR5 - Novo:


Dvije nove varijable svojstva programa : broj decimala za ispis površina u izvještajima i broj decimala za ispis kodiranih objekata u DWG


GeoMIR5 - Ispravljeno:


Stvaranje kodiranih objekata - odabir prema brojevima točaka


G5 modul za ActCAD - Novo:


Učitavanje točaka iz datoteke

Izrada DXF datoteke za DXF2GML konverter


G5 modul za ActCAD - Ispravljeno:


Sučelje za učitavanje koordinata iz GeoMIR5 predmeta je prerađenoIzdanje od 10.11.2016


G5 modul za ActCAD - Novo:


Podizanje 2D crteža u 3D


G5 modul za ActCAD - Popravljeno:


Izrada slojnica iz DMR-a - vrsta polilinije te mogućnost unosa ekvidistance manje od 1 metra

Ispis DGU točaka u CSV datoteku - sučelje i sortiranje točakaIzdanje 5.1.0.51 od 18.10.2016


GeoMIR5 - Novo:


Preuzimanje izvještaja iz nekog drugog predmeta

Ispis sumarnog izvješća računanja površina u CSV datoteku

Računanje površina - kopiranje/zaljepi u formularu za unos točaka


GeoMIR5 - Popravljeno:


Preuzimanje podataka iz nekog drugog predmeta - sučelje je prerađeno

Importiranje predmeta

Nekoliko manjih internih popravaka


G5 modul za ActCAD - Novo:


Prenumeracija DGU točaka - sljedeći polilinijuIzdanje 5.1.0.47 od 03.10.2016


GeoMIR5 - Popravljeno:


Ispis točaka geodetske osnove pri stvaranju objekata

Čitanje/pisanje internog G5 XML formata

Datumska transformacija koordinata - prikaz dodatnih parametara, sintaksa poput G5 modula za ActCAD

Nekoliko manjih internih popravaka


G5 modul za ActCAD - Novo:


Analitičko računanje površina - CAD priprema za računanje u GeoMIR5 softveru

Pretvaranje Polylinija -> Linija + Pika

Ispis u DGU GML format (još u fazi izrade)

Kompatibilnost DMR-a s LandXML formatom (Civil 3D)

Promjena smjera polilinije

Poliliniju na pregibu prekinuti

Element na točci prekinuti


G5 modul za ActCAD - Popravljeno:


Stvaranje DGU točaka - iz izbora elemenata i dodatne opcije

Stvaranje objekata - linetype scale

Ispis koordinata u datoteku, preuređeno


Općenito


Upotpunjeni popis homogenih polja s parametrima transformacijeIzdanje 5.1.0.41 od 04.07.2016


GeoMIR5 - Novo:


Obrada detaljnih točaka

Grupiranje dvije DT u jednu s dvije visine


Izvještaji

Označavanje svih izvještaja u popisu

Traženje teksta unutar izvještaja


Tahimetrijski zapisnik

Nova vrsta izvještajaGeoMIR5 - Popravljeno:


Novi formati instrumenata

Leica FlexLine TS06-09

Sokkia SDR33 - Code -> Info


Novi formati učitavanja koordinata

BrojT, Y, X, H, Kod

BrojT, Y, X, H, Kod, Info1, Info2

BrojT, Y, X, H, Kod->Info


Izrada objekata iz kodova

Ispis svih objekata na 3 decimale


Učitavanje podataka instrumenta i koordinata

Najveći postojeći broj DT je vidljiv i uzima u obzir točke iz svih tablica


ENTER pokreće TAB, radi kako treba


Nekoliko manjih popravaka prema željama korisnikaG5 modul za ActCAD - Novo:


Računanje kubature između dva reljefa

Stvaranje novih točaka, izborom elemenata crteža

Točke prema šifrarniku DGU: stvaranje, obrada i ispis u CSV

Crtanje prema DGU zbirci: predložak sa svim simbolima, crtanje linija itd.Ostalo:


Uputstvo je nadopunjeno i prerađeno, nekoliko najvećih promjena:

Detaljno objašnjenje kodiranog mjerenja uz primjere

Detaljno objašnjen G5 modul za ActCAD

Radionica o izradi DMR-a, profila i kubatura unutar ActCAD-a


Uveden digitalni potpis svih datoteka - Code Signing CertificateIzdanje 5.0.0.36 od 09.09.2015


Novo:

G4CAD/GeoMIR - datumska transformacija cijelog crteža

Ispis točaka geodetske osnove u G4KOR datoteku - radi kompatibilnosti


Popravljeno:

Nekoliko manjih nedostatakaIzdanje 5.0.0.34 od 16.09.2014


Novo:

Podrška formata zapisa Trimble M5


Popravljeno:

Stvaranje objekata iz kodova prema broju točke - pamćenje posljednjeg unosa

Nekoliko manjih nedostatakaIzdanje 5.0.0.33 od 14.06.2014


Početna verzija softvera GeoMIR5


Promjena u odnosu na GeoMIR4 ima vrlo mnogo i iako su ikone promijenjene, ostao je prepoznatljiv način rada s programom. U pozadini i dalje radi aktivna baza podataka, doduše sada nešto modernija. Mnogo nevidljivih promijena na "unutarnjim organima" nema niti potrebe nabrajati, dovoljno je napomenuti da se ne radi samo o jednostavnom faceliftingu.

Primjerice, večina postavki, koje nisu u bazi podataka, pohranjuju se u XML datoteke. Na taj način je riješen problem prikazivanja naziva predmeta sa hrvatskim znakovljem. Također, XML je preuzet kao izvorni format zapisa.

Prebacivanje točaka TGO <-> DT u istom ili neki drugi predmet može se provesti korištenjem međuspremnika, dovoljna su sva klika mišem.

No na sljedeće promjene želimo posebno skrenuti pažnju:


Ugradnja novog matematičkog modela, popularnog naziva izjednačenje mreža, kao nadogradnja na postojeće računske operacije. Sve računske operacije koje su bile u GeoMIR4 ostaju, no novi matematički model je njihova nadogradnja. Jednostavno rečeno - stare računske operacije mogu se smatrati kao približno računanje a novi matematički model kao završni računski korak.

Jedan od podataka koje se dobije novim matematičkim modelom je 95% elipsa razine povjerenja, koji zamjenjuje stari koncept maksimalnog dozvoljenog odstupanja.


Potpuna ugradnja koordinatnog sustava HTRS96/TM u GeoMIR5. Iako je unutar softvera GeoMIR4 bila ugrađena korekcija mjerene duljne, GeoMIR5 nudi korisnicima mogučnost međudatumske transformacije koordinata između sustava HTRS96/TM <-> HSKS. Osim transformacija korodinata, ugađena je i nova podjela na detaljne listove. Najlakši način za saznati na kojem detaljnom listu se nalazi neka točka geodetske osnove je označiti je prilikom obrade TGO te pritiskom na desnu tipku miša prikazati informacije o toŤčci.


Preuzimanje podataka iz programa GeoMIR4 vrlo je jednostavno te u dodatku E ovog uputstva detaljno objašnjeno. Teme kodiranja, korisnički formati zapisa, zajedničke koordinate točaka geodetske osnove te predlošci za teme kodiranja prebacuju se bez gubitaka takoreći u jednom potezu. Kako GeoMIR5 podržava završno osiguranje programa GeoMIR4, moguće je po potrebi prebaciti i predmete.